Báo giá viết bài PR

Bài của khách hàng

4 triệu/bài

  • Vị trí: Trang chủ, Trang tin tức, Trang tìm kiếm Bất động sản

Bài batdongsanland.com.vn viết

8 triệu/bài

  • Vị trí: Trang chủ, Trang tin tức, Trang tìm kiếm Bất động sản

 

Quy định:

  • Về hình thức bài viết: Tiêu đề không quá 12 từ, lời dẫn không quá 45 từ, độ dài tổng thể không quá 1000 từ, số lượng ảnh minh họa không quá 10 ảnh, video không quá 2 video, phông chữ sử dụng là Unicode (Arial, Times New Roman).
  • Về nội dung bài viết: Đối với bài viết có nội dung khuyến mại cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật về Hoạt động Khuyến mại. Đối với bài viết chuyên đề nội dung cần mang tính khách quan, khoa học, không mang tính chất quảng cáo lộ liễu.
  • Nếu khách hàng chưa có bài viết thì có thể sử dụng dịch vụ viết bài PR quảng cáo của chúng tôi. Chi phí viết bài nêu trên là chi phí biên tập viên viết bài khi khách hàng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin liên quan tới bài viết. Chi phí này không bao gồm: công tác phí, phí sản xuất bài (gồm các phí đi lại, phí chụp hình, phí thu thập thông tin, phí cho các công cụ kĩ thuật phục vụ quá trình sản xuất bài…).
  • Chúng tôi được quyền biên tập và phê duyệt quảng cáo theo tôn chỉ và mục đích của website.